HIV OG LEVEKÅR
- en undersøgelse af hiv-smittedes levekår og livskvalitet i Danmark

Levekår i Danmark

Nordiske levekår - Nordic living conditions

Anders Dahl, medforfatter på den danske levekårsundersøgelse, har samlet tal fra de nordiske levekårsundersøgelser, som blev diskuteret i forbindelse med en workshop på World Outgames konferencen den. 27.-29. juli 2009. Hent hans præsentation her.

Anders Dahl, co-author on the Dansh survey on living conditions in Denmark, has compared the Danish with other Nordic figures. The slides are from his presentation during World Outgames conference which took place in Copenhagen July 27-29th 2009.

Den danske levekårsundersøgelse

I oktober 2007 udkom Levekårsundersøgelsen fra Hiv-Danmark. Forskerne Mie Carstensen og Anders Dahl har i to år arbejdet på at afdække hiv-smittedes situation ud fra en række forhold: åbenhed om hiv, arbejdsliv, sexliv og psykisk skrøbelighed for at nævne nogle.

1.212 returnerede spørgeskemaet, hvilket betyder, at 4 ud af 10 hiv-smittede har medvirket til at besvare spørgsmål om deres levekår. Til højre på denne hjemmeside, kan man klikke på de forskellige kapitler, resumeer og andet materiale, der er udgivet i forbindelse med undersøgelsen.

Præsentation af forskerne

Anders Dahl

(f. 1953), er uddannet antropolog fra Københavns Universitet i 1992. Han har siden 1992 arbejdet med forebyggelse af hiv/aids. Medforfatter til den første forskningsrapport om mandlig prostitution i Danmark i nyere tid, ”Træk af den mandlige prostitution” (1990) og har skrevet en række artikler om mandlig prostitution. Ansat på AIDS-Linien fra 1992 til 2003. Har siden været freelance konsulent og bl.a. arbejdet for Sundhedsstyrelsen, Sex & Samfund, Hiv-Danmark, Bysted Kommunikation og Carl Bro A/S. Han har arbejdet med hiv-forebyggelse i Vietnam siden 2000 og har bl.a. arbejdet for UNFPA, VINAFPA (den vietnamesiske familieplanlægningsforening) og en lang række lokale ngo’er. Har været ‘temporary advisor’ for WHO i udviklingen af Europa-regionens kliniske protokol “Support for Sexual and Reproductive Health in People Living with HIV/AIDS” (2006). Er herudover underviser og foredragsholder.

Mie Carstensen

(f. 1972), er uddannet cand.scient.soc. fra Roskilde Universitetscenter i 2002 med overbygningsfagene Socialvidenskab og Kultur- og sprogmødestudier. Var efterfølgende tilknyttet Roskilde Universitetscenter som undervisningsassistent. Har været frivillig telefonrådgiver på AIDS-Linien i perioden 1995-2003, været medlem af AIDS-Liniens styrende udvalg og har dermed mange års erfaring fra hiv og aids arbejdet i Danmark. Derudover har hun arbejdet med udsatte grupper i det danske velfærdssamfund gennem ansættelse som fagkonsulent i Dansk Røde Kors Asylafdeling samt som udviklingskonsulent i Københavns Kommunes Arbejdsmarkedsforvaltning.